Hjem


Vil du endre du endre negative tanker, følelser, handlingsmønstre og tros-systemer i livet ditt?
Ønsker du å få manifestert dine drømmer om personlig suksess, bedre livs-balanse, helse, forhold og kjærlighet?

Theta hjernebølger hjelper deg til å kunne oppleve resultater som du aldri trodde var mulig.  Vi ThetaHealere endrer gjentakende og vonde følelser i løpet av sekunder sammen med den  kjærlighetsfylte universelle skaperkraften.

Vurderer du en Intuitiv coachingutdannelse og  ønsker en åndelig og spirituell tilnærming, så vil ThetaHealing dekke dine behov og mye mer. 
ThetaHealing er ingen religion og alle  kan lære å finne fram sine medfødte evner.  

Vi  bruker Theta i samarbeid med forskjellige metoder og utfører  healinger på mennesker og dyr.

  • Intuitiv anatomi og readinger
  • Løse selv-saboterende mønstre,
  • Manifesteringer (loven om tiltrekning) 
  • Tidligere liv og framtid
  • Hjelpere og skytsengler
  • DNA aktivering
  • Meta-kognitive coacingteknikker
  • Energimedisin og energipsykologi
  • Klarsyn

ThetaHealing er en ledende treningsorganisasjon . Våre kurs er åpne for alle. Enten du lærer for din egen personlige interesse og selvutvikling, eller du ønsker å legge til ThetaHealing til din nåværende terapi eller coaching praksis.

DEMO AV MANIFESTERING
http://youtu.be/7xUt-fWmLpE

 

 

 

 

Det er ingen religion men en dyptgående intuitiv og livsveiledende  teknikk i samarbeid med energihealende kunnskap som kan helbreder mentalt og fysisk. les mer her…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *